Tolk

 • I vores klinik taler vi ofte om vanskelige emner, komplicerede behandlinger eller komplekse biologiske funktioner af din krop. Det er vigtigt for mig, at du forstår alt, hvad der er relateret til din behandling og sundhed, og hvordan tingene hænger sammen.

 • Som din læge, kan jeg kun tage hånd om dit problem hvis jeg forstår dig, dine bekymringer og hvis du har mulighed at give udtryk for, hvad du forventer af behandlingen.

 • Jeg ønsker at undgå enhver misforståelse. Basis for en god behandling er, at du føler dig tryg og i gode og kompetente hænder. En professionel tolk er en betydelig hjælp til at optimere både undersøgelse og behandling og kan derfor ikke altid undværes.
 • Vores juridiske grundlag kan du se nederst:

 • § 50, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010

 • "Patienter som modtager behandling efter sundhedsloven hos (...) praktiserende speciallæge (...) har i forbindelse med denne behandling ret til tolkebistand, når lægen skønner, at tolkens tilstedeværelse er nødvendig for behandlingen. Tolken rekvireres af lægen. Regionsrådet betaler for tolkebistanden, dog betales der ikke for en tolk, der er nært beslægtet med patienten.

Kontaktoplysninger

 • Helgolandsgade 17A, 3.sal
 • 6700 Esbjerg

 • Tel: 76 10 40 76
 • Klinikken kan modtage betaling via MobilePay nr. 69935

 • klinik@gyn-esbjerg.dk

Tidsbestilling

 • Tirsdag til torsdag 09:00- 12:00

 • Tel: 76 10 40 76

Aktuel

 • Ventetiden er ca. 2-3 uger. Tider med tolk kan ventetiden være 6-12 uger
 • Klinikken holder ferielukket fra mandag den 27. maj til og med fredag den 31. maj 2019